Quentes

 • Ippin Ryori

  Tori Maki

  Aguedashi

  AGUEDASHI

  Yassai Tempura

  YASAI TEMPURA

 • Tempura Misto

  Tempura Misto

  Tofu Steak

  Tofu Steak

  Ika Teppan

  Ika Teppan

 • Niku Teppan

  Niku Teppan

  Okonomiaki

  Okonomiaki

  Teppan Especial

  Teppan Especial

 • Tori Teppan

  Tori Teppan

  Gyudon Kyoto

  Gyudon Kyoto

  Sauce Misto

  Sauce Misto

 • Sukiaki

  Sukiaki

  Yosenabe

  Yosenabe

  Linguine ao Hokkaid

  Linguine ao Hokkaido

 • Shiro Gohan

  Shiro Gohan

  Yakizakana Sake Teishoku

  Yakizakana Sake Teishoku

  Tempura Teishoku

  Tempura Teishoku

 • Gyudon

  Gyudon

  Tendon

  Tendon

  Tempura Udon

  Tempura Udon

 • Udon

  Udon

  Misso Lamen

  Misso Lamen

  Bifun

  Bifun

 • Yasai Yakisoba

  Yasai Yakisoba

  Ika Yakisoba

  Ika Yakisoba

  Gyu Yakisoba

  Gyu Yakisoba

 • Yakimeshi Tori

  Yakimeshi Tori

  Yakizakana Sake

  Yakizakana Sake